: Τι αναφέρει η κ. Ζέττα Μακρή για το τι αναμένουμε .

 

«Υπάρχουν όμως εναπομείναντα κενά ή και θα προκύψουν κενά, γιατί θα γίνουν νέες γνωματεύσεις παράλληλων στηρίξεων, γιατί κάποιοι εκπαιδευτικοί ενδεχομένως για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους να μην μπορούν. Θα καλυφθούν αμέσως γιατί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση της υποβολής αιτημάτων για παράλληλη στήριξη και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Επεξεργάζονται ήδη οι υπηρεσίες τα αιτήματα αυτά και θα ανακοινώσουμε τις νέες ».

Τα παραπάνω ανέφερε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή Επίκαιρης Ερώτησης της Βουλευτού του ΚΚΕ κας Λιάνας Κανέλλη με θέμα: «Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην στελέχωση, τις κτιριακές υποδομές και την μεταφορά των μαθητών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση».

Παράλληλα η Υφυπουργός ΠΑΙΘ ανέφερε πως έως σήμερα έχουμε 38.934 προσλήψεις εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, εκ των οποίων οι 18.340 στην Ειδική Αγωγή.

Συγκεκριμένα η κα Μακρή κατέθεσε στοιχεία αναφορικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών και τους μόνιμους διορισμούς ως εξής:

1. Λοιπόν, στην τριετία της διακυβέρνησης, είκοσι πέντε χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 έχουμε προχωρήσει στην πρόσληψη 38.934 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Πέρυσι το 21 – 22 τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οχτώ προσλήψεις, αύξηση περίπου 25%, δεν θα την έλεγα μικρή, όπως την λέτε εσείς στην ερώτησή σας και ειδικά όταν σας είπα ότι πολλοί από τους διορισμούς και πολλές από τις προσλήψεις έγιναν για πρώτη φορά.

3. Συγκεκριμένα και ειδικότερα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μόνιμοι διορισμοί. Κατά τη διετία 21 – 22 έχουν διοριστεί τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα εννιά μόνιμοι εκπαιδευτικοί, δύο χιλιάδες τριακόσιοι έντεκα στην πρωτοβάθμια, δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οχτώ στη δευτεροβάθμια, χίλια τετρακόσια σαράντα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις. Σύνολο διορισμών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση πέντε χιλιάδες τετρακόσιοι είκοσι εννιά. Επαναλαμβάνω, με κίνδυνο να κουράσω, η πρώτη στα χρονικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ειδική αγωγή.

4. Αναπληρωτές. Το τρέχον σχολικό έτος 22 – 23 έχουν προσληφθεί στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση δώδεκα χιλιάδες διακόσιοι εννιά εκπαιδευτικοί, εννέα χιλιάδες εξακόσιοι ογδόντα στην πρωτοβάθμια, δύο χιλιάδες διακόσιοι πενήντα εννιά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Σύνολο προσλήψεων αναπληρωτών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση έως τώρα, δεκαοχτώ χιλιάδες τριακόσιοι σαράντα. Στην πρώτη φάση προσλήψεων που υλοποιήθηκε στις 26/8/2022. Στη δεύτερη που υλοποιήθηκε στις 30/9/2022 υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, έχει καλυφθεί η συντριπτική πλειοψηφία των κενών και στις παράλληλες στηρίξεις και στις ΣΜΕΑΕ και στα τμήματα ένταξης.