ΝΕΕΣ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 406 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση

 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α)

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) και

β)

Επίσης, διατέθηκαν για πρόσληψη στη

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΑΔ, την επόμενη βδομάδα έχει δρομολογηθεί η ανακοίνωση ειδικής πρόσκλησης για κενά, τα οποία μένουν σταθερά ακάλυπτα έως τώρα. Δεν αναμένεται να είναι μεγάλος ούτε ο αριθμός αυτών των .