: Ανακοινοποίηση πίνακα προλήψεων προσωρινών αναπληρωτών Γενικής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο ως προς τον κλάδο ΠΕ86 Πληροφορικής.

H ανακοίνωση

Σε συνέχεια του από 8.12.2021 σχετικού δελτίου τύπου, από το και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ανακοινοποιείται ο πίνακας προσλήψεων προσωρινών Γενικής Β/θμιας Εκπ/σης, μόνο ως προς τον κλάδο ΠΕ86-Πληροφορικής στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσσαλονίκης.