Η Γεωργία Μπουλμέτη και ο Βασίλης Βούγιας, Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ, κοινοποίησαν Ενημερωτικό Σημείωμα – – Πότε έχουμε ανάληψη υπηρεσίας

, ημερομηνία κατά την οποία θα «τρέξει» το σύστημα.

Θα ακολουθήσει η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους, με προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες/ΚΕΔΑΣΥ από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2022. Σημαντικό! Η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτή βήμα-βήμα Υπενθυμίζουμε πως έως και την Παρασκευή 25.08.2023 υποβάλλονται στο ΟΠΣΥΔ οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπως προβλέπει η σχετική Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

Β. Που θα έχουμε προσλήψεις στην Α Φάση και πόσες θα είναι

Στην Α Φάση θα υπάρξουν προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Ειδικά Σχολεία, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ και για στήριξη μαθητών από ΕΒΠ και Σχολικούς Νοσηλευτές-ΠΕ25.

Πόσες θα είναι οι προσλήψεις Α Φάσης

Οι προσλήψεις για την Α Φάση αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα είναι περίπου όσες και πέρσι με μια αυξητική τάση.

Γ. Πότε θα έχουμε προσλήψεις σε ΕΠΑΛ (Ψυχολόγων-ΠΕ23) και Τάξεις Υποδοχής (Κ.Λ-ΠΕ30)

Προσλήψεις Ψυχολόγων-ΠΕ23 στα ΕΠΑΛ και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 για Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, στη Β Φάση προσλήψεων.

 

Δ. Πότε θα έχουμε προσλήψεις ΠΕ30 και ΠΕ23 στα Γενικά Σχολεία

Στη Γ Φάση θα έχουμε προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 και Ψυχολόγων-ΠΕ23 στα Γενικά σχολεία. Οι προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 και Ψυχολόγων-ΠΕ23 για τα Γενικά σχολεία θα είναι αρκετά περισσότερες από τις 400 προσλήψεις της περσινής χρονιάς.

Ε. Πότε πραγματοποιήθηκαν οι Φάσεις πρόσληψης πέρσι

Υπενθυμίζουμε πως η Α Φάση προσλήψεων την περσινή χρονιά πραγματοποιήθηκε στις 26.08.2022 , η Β Φάση στις 30.09.2022 και η Γ Φάση 18.11.2022.

ΣΤ. Πότε θα εκδοθεί η Εγκύκλιος για κατ εξαίρεση απόσπαση νεοδιόριστων ΕΕΠ (ΠΕ30 & ΠΕ23) 2023

Μετά την έκδοση της Εγκυκλίου για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024 από νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, που διορίστηκαν με τις Αποφάσεις 88054/Ε1/03.08.2023 (2065Γ΄), 88601/Ε1/04.08.2023 (2066Γ΄), 88698/Ε1/04.08.2023 (2066Γ΄), επίκειται και η έκδοση της Εγκυκλίου για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ, Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και Ψυχολόγων (ΠΕ23), που διορίστηκαν με την Απόφαση 88520/Ε4/04-08-2023 (2064Γ΄).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020: “Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω”.

Ζ. Πότε συνεδριάζει το ΚΥΣΕΕΠ Συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) για να εξετάσει ενστάσεις, ανακλήσεις Αποσπάσεων και άλλα θέματα, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε την 1η Σεπτεμβρίου 2023.