, ως Παρασκευή ανάληψη υπηρεσίας – Αποφάσεις πρόσληψης 2.763 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση

Ειδικότερα, άρχισαν να δημοσιεύονται στη Διαύγεια οι Αποφάσεις πρόσληψης των 2.763 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση (1.002 στην Α/θμια και 1.761 στη Β/θμια), ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, τα ονόματα των οποίων ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023.

Η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες είναι από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.