: Οι αναπληρωτές Γενικής θα προσληφθούν από τους υπάρχοντες Γενικής ενώ οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής θα προσληφθούν από τους νέους πίνακες Ειδικής Αγωγή.

To χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με το workenter, μέχρι 16 Αυγούστου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να καταχωρίσουν τα κενά εκπαιδευτικών των .

Από 17 έως 19 Αυγούστου οι Περιφερειακοί Διευθυντές θα πρέπει να εγκρίνουν τις εισηγήσεις των κενών των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Στις 26 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε ποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται.

Το διήμερο 27 και 28 Αυγούστου οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα πρέπει να δηλώσουν τα σχολεία στα οποία προτιμούν να τοποθετηθούν.

Προσλήψεις αναπληρωτών – Προκήρυξη 3ΕΑ/2022: Νέοι πίνακες λόγω τεχνικού προβλήματος

-Προσωρινοί Πίνακες 3ΕΑ/2022 – : Νέοι Πίνακες με νέα προθεσμία ενστάσεων λόγω τεχνικού προβλήματος . Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Νέοι πίνακες από τον ΑΣΕΠ

“Γνωστοποιείται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την εξαγωγή των δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., απεστάλησαν εκ νέου στο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα στοιχεία που αφορούν στο κριτήριο του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022. Κατόπιν επεξεργασίας αυτών, το ΑΣΕΠ θα προβεί σε έκδοση νέων πινάκων με νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων”

Τα παραπάνω αναφέρονται σε προ ολίγου ανακοίνωση του ΑΣΕΠ αναφορικά με τα προβλήματα στη μοριοδότηση στο κριτήριο του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, στο πλαίσιο της .

Ετσι αναμένουμε την έκδοση νέων Προσωρινών Πινάκων από το ΑΣΕΠ, με νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Παρόλα αυτά για λάθη στους κοινοποιηθέντες από το ΑΣΕΠ Προσωρινούς Πίνακες Ειδικής Αγωγής 3ΕΑ/2022, μιλούν πολλοί υποψήφιοι και ζητούν την ανακοινοποίηση των Πινάκων από το ΑΣΕΠ.

Στα αναφερθέντα από τους υποψήφιους λάθη περιλαμβάνονται η μη μοριοδότηση του δεύτερου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, η μη δημοσιοποίηση του κύριου πίνακα των ΠΕ88.05, διότι εκ παραδρομής δημοσιοποιήθηκε μόνο ο Επικουρικός Πίνακας από το ΑΣΕΠ, αλλά και η μη προσμέτρηση Παιδαγωγικής Επάρκειας αρκετών υποψηφίων κλάδου ΠΕ70, αλλά και άλλων κλάδων, των οποίων ο τίτλος σπουδών δίνει αυτομάτως Παιδαγωγική Επάρκεια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στον Επικουρικό Πίνακα της Ειδικής Αγωγής.

Υπενθυμίζουμε πώς σύμφωνα με το ΑΣΕΠ

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ