: Πέντε είναι τα κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες – Τι προβλέπει το ΦΕΚ

Ποιά είναι τα  τοποθέτησεις αναπληρωτών στις Σχολικές Μονάδες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

«Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά.
Κατά την τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού από υποψηφίους του Πίνακα Α λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 138, παράγραφος 1, περίπτωση γ, του νόμου 2725/1999. Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των προερχομένων από τον Πίνακα Β προτιμώνται κατά σειρά:
α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β’ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα»

ΦΕΚ

Προσλήψεις 20.000 αναπληρωτών το 2019: Χρονοδιάγραμμα

ΟΠΣΥΔ: Προσλήψεις αναπληρωτών 2019 Α Φάση, Προθεσμίες