Η Π.Ε.Α.Δ. ως ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος των αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έγινε τον τελευταίο καιρό δέκτης παραπόνων συναδέλφων που προσλήφθηκαν στην Ανατολική Αττική.

ΠΕΑΔ

Συγκεκριμένα, κατά την υλοποίηση της Γ’ φάσης (6/11/2019), οι συνάδελφοι που θα τοποθετούνταν σε κενά στα σχολεία αρμοδιότητας της ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής, έπρεπε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να πληροφορηθούν τις υποψήφιες προς τοποθέτηση σχολικές μονάδες, πράγμα που δεν έγινε, ενώ ακολούθως συνέβη το επίσης απαράδεκτο, αντί να δηλώσουν σχολεία τους ζητήθηκε να δηλώσουν δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής !!! Το τελευταίο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας!

Ο προϊστάμενος της ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής έχει και στο παρελθόν προβεί σε αντίστοιχες «αστοχίες». Υπενθυμίζουμε ότι πριν δυο χρόνια αναβάθμισε παράνομα συναδέλφους που προσλήφθηκαν ως μειωμένου ωραρίου σε πλήρους(!!!) αναρτώντας μάλιστα τις σχετικές αποφάσεις του στη Διαύγεια!

Και τότε η κατήγγειλε την παράνομη εκείνη διαδικασία, την οποία μετά και τη κοινοποίηση της καταγγελίας μας στο Υπουργείο ο εν λόγω προϊστάμενος αναγκάστηκε να ανακαλέσει.