ΠΣΑΕΠ  – Συνάδελφοι, παρευρεθήκαμε χθες το Υπουργείο για να ενημερωθούμε ορισμένα θέματα που αφορούν τους αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που είναι άνεργοι.

Σχετικά με επόμενες ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο θα ζητήσει τα κενά από τις Διευθύνσεις στις 8/01 με σκοπό να προχωρήσει σε προσλήψεις όπου υπάρχουν ανάγκες. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν να έχουμε προσλήψεις πριν τις 15/01. Υπάρχει ακόμα κάποιος αριθμός πιστώσεων κυρίως στην α/θμια εκπαίδευση. Επαναλάβαμε το αίτημά μας για μεταφορά των πιστώσεων που θα περισσέψουν στην ειδική αγωγή, ώστε να λάβουν βοήθεια όσα περισσότερα παιδιά γίνεται, αλλά και να εργαστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Ζητήσαμε να μάθουμε για την πρόοδο πληρωμής των υπερωριών των αναπληρωτών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία.
Μας απάντησαν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και οι θα γίνουν κανονικά, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν το χρόνο που θα πραγματοποιηθούν. Το ίδιο μας απάντησαν και για τις υπερωρίες των αναπληρωτριών νηπιαγωγών που έχουν τέκνο κάτω των 2 ετών, που ενώ δικαιούνται μειωμένο ωράριο 2 ωρών δεν είναι εφικτό να το πάρουν.
Ζητήσαμε επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των οδοιπορικών για τους αναπληρωτές, χωρίς να λάβουμε κάποια απάντηση. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα. Θέσαμε το θέμα των τοποθετήσεων, όπου παρατηρείται το φαινόμενο (κυρίως) σε ειδικότητες να “κακομεταχειρίζονται” από τις διευθύνσεις. Εκτός ότι τους στέλνουν σε 4-5 σχολεία υπάρχουν περιπτώσεις που τους αναγκάζουν να αλλάζουν ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ σχολείο το οποίο απέχει πάνω από 45χμ!
Ως ΠΣΑΕΠ ζητήσαμε να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, οι οποίες να θέτουν όρια και να περιορίζουν την ευελιξία των διευθύνσεων, η οποία σε πολλές περιπτώσεις καταντάει εκμετάλλευση. Έχουμε από το καλοκαίρι καταθέσει μια σειρά προτάσεων για το παραπάνω θέμα και αναμένουμε ακόμα νομοθετική πράξη που θα καθορίζει τον τρόπο τοποθέτησης και δεν θα αφήνει περιθώρια για αυθαιρεσίες. Θυμίζουμε ότι έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για συνυπηρέτηση την οποία επικαιροποιήσαμε.

Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για τα πάγια αιτήματά μας (μόνιμοι διορισμοί, δικαιώματα αναπληρωτών) θα επανέλθουμε το νέο έτος με τις απαραίτητες συναντήσεις και δράσεις.