Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για σε Ειδική και Γενική:

Όπως έχουμε ενημερώσει τα κενά της Παράλληλης έχουν ζητηθεί μέχρι τη Δευτέρα και θα είναι πάνω από 2000.

Ζητήσαμε και πιέζουμε συνεχώς γι αυτό, ν’ ακολουθήσουν μέσα στην ίδια εβδομάδα και στη γενική όπως και στα ΤΕ και ΣΜΕΑΕ, με αφορμή τον μεγάλο αριθμό συναδέλφων που δεν έχουν παρουσιαστεί. Όχι ,όμως, μόνο αυτές καθώς υπάρχουν κενά ΠΕ70 που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη και οι αντίστοιχες διαμαρτυρίες συλλόγων γονέων και κηδεμόνων προς το Υπουργείο.