Ενημέρωση από ΠΣΑΕΠ

Όπως ενημερωθήκαμε μόλις από το Υπουργείο Παιδείας σήμερα αναμένονται (το αργότερο ως το απόγευμα) 156 α/θμιας και 41 β/θμιας.

Σε ερώτησή μας για την ακριβή κατανομή των αυτών σε δασκάλους, νηπιαγωγους και ειδικότητες μας απάντησαν: “Καλά είναι τόσο σημαντική η κατανομή για εσάς; Έχετε υπομονή, είναι τακτική μας να μην δίνουμε την κατανομή!!”

Μπορείτε να φανταστείτε τι ακολούθησε… Δεν είναι δυνατόν κάποιοι υπάλληλοι να λειτουργούν με τέτοια απάθεια προς τους συναδέλφους που αγωνιούν μήνα Δεκέμβριο για το αν θα προσληφθουν και θα έχουν έσοδα να θρέψουν τις οικογένειές τους. Το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να ενημερώνουν όλους τους επίσημους φορείς και να πιέζουν όσο μπορούν για κάλυψη όλων των τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ. Φυσικά αναφερόμαστε σε κάποιους και όχι σε όλους..