Προσλήψεις 2.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία και 1.150 γιατρών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες μέσω δύο ανάλογων προκηρύξεων, σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιεύματος της εφημερίδας «Εργασία».

Πιο συγκεκριμένα ,πρόκειται να προσληφθούν 2.000 εκπαιδευτικοί, που θα στελεχώσουν τα κοινωνικά φροντιστήρια του Υπουργείου Παιδείας σε πέντε μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Χαλκίδα) της χώρας. Οι καθηγητές θα προσληφθούν σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση θα γίνει η πρόσληψη καθηγητών, με ειδικότητες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Β’ και της Γ΄Λυκείου, με εξάμηνες συμβάσεις και μισθό 589 ευρώ μηνιαίως. Η δεύτερη φάση αναμένεται να προκηρυχθεί το Σεπτέμβριο του 2014 και όπως αποκαλύπτει υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας στην Εφημερίδα Εργασία, το 50 % των θέσεων θα καλυφθεί από άνεργους καθηγητές κάτω των τριάντα ετών, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από εκπαιδευτικούς που είναι άνεργοι εδώ και πολλά χρόνια.

Παράλληλα αναμένεται να δημοσιευτεί και η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.150 γιατρών για την κάλυψη αναγκών σε νοσοκομεία και γενικότερα σε νοσοκομειακές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι επικουρικοί γιατροί θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της προκήρυξης να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση με την προτίμησή τους για το νοσοκομείο που θα ήθελαν να εργαστούν. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδια θέση από πολλούς γιατρούς προτεραιότητα θα δοθεί σε όποιον έχει περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας σε νοσοκομεία της περιφέρειας και Κέντρα υγείας. Επιπλέον, ο υποψήφιος θα δεσμευτεί ότι θα έχει 12μηνη πλήρη και αποκλειστική απασχόληση με δυνατότητα παράτασης έως τρία χρόνια σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει νοσοκομείο απομακρυσμένων ή νησιωτικών περιοχών.

Για τους εκπαιδευτικούς θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η ηλικία, ο χρόνος ανεργίας, το ετήσιο εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και η εντοπιότητα. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, οικονομολόγοι καθηγητές Πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η ειδική αίτηση, το πιστοποιητικό γεννήσεως, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. των υποψηφίων και μία βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ενώ οι υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Από την άλλοι στους υποψήφιους γιατρούς θα ληφθεί υπόψη η εγγραφή στον επικουρικό πίνακα, η απόκτηση της ειδικότητας έως 7 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης, η σταθερότητα στη θέση του γιατρού ΕΣΥ, χωρίς παραίτηση. Ενδεικτικά μερικές από τις ειδικότητες είναι: χειρούργοι, παθολόγοι, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, γυναικολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι κλπ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι: επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότητας, πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, με την έκδοση να μην ξεπερνά τις 60 ημέρες και να περιγράφεται η ειδικότητα, βεβαίωση προϋπηρεσίας ως επικουρικός γιατρός (σε περίπτωση που υπάρχει), υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή δεν έχει παραιτηθεί από τη θέση γιατρού ή επικουρικού γιατρού.

Ο ακριβής αριθμός προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας μετά τις 20 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από δημοσίευμα της εφημερίδας Εργασία

Επιμέλεια: Ράνια Παπαδοπούλου

Πηγή:

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ