Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων καταρτιζόμενων των ΔΙΕΚ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/01/2019 - 16:30 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ να υποβάλουν αιτήσεις ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι στο

«Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» , με βάση τις ειδικότητες , τα Δημόσια ΙΕΚ και τις προσφερόμενες θέσεις του Πίνακα 1 , οι οποίοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5954/23 – 6 – 2014 Y . A . (ΦΕΚ 1807 Β ́) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ1/54877/2017 (ΦΕΚ 1245/Β/11 – 04 – 2017) Υ.Α. «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» ,

1. είναι απόφοιτοι του 4 ου εξαμήνου φοίτησης των προσφερόμενων ειδικοτήτων
2. δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή δεν έχουν λάβει απαλλαγή από αυτή και
3. βρίσκονται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τμήμα Μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του « Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. »

Η πρόσκληση σε μορφή pdf

Loading...


  • europalso   ideascentral