Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης για συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ “WEYA – UKYA CITY TAKEOVER” – Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκαλεί νέους καλλιτέχνες της χώρας μας, ηλικίας 18 μέχρι 34 ετών να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διεθνές φεστιβάλ “WEYA – UKYA CITY TAKEOVER”, που θα πραγματοποιηθεί από 7-13 Φεβρουαρίου 2019 στο Νόττιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την ανοιχτή διεθνή πρόσκληση του διεθνή οργανισμού Βjcem:

Το φεστιβάλ UKYA CITY TAKEOVER που σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από τους «UK Young Artists» – κοινοπραξία 4 Πανεπιστημίων της περιοχής East Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό BJCEM, Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean, θα παρουσιαστούν καινοτόμα και σύγχρονα έργα τέχνης πέρα από σύνορα, χώρες και εθνότητες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 καλλιτέχνες, από τρεις ηπείρους, για 7 ημέρες, σε ολόκληρη την πόλη του Νόττινχαμ.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης /Διεύθυνση Νέας Γενιάς/Τμήμα Πολιτισμού και

Κοινωνικής Συμμετοχής θα συμμετάσχει στο διεθνές φεστιβάλ UKYA CITY TAKEOVER με νέους καλλιτέχνες από όλη τη χώρα ( Έλληνες ή/και διαμένοντες νόμιμα στην Ελλάδα) στους τομείς :

α) Performance: 1 θέση (1-4 καλλιτέχνες)και

β) Film:1 θέση (1 καλλιτέχνης)

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν από ομάδα εξειδικευμένων επιμελητών, συντονιστών και καλλιτεχνών (με την ευθύνη των UKYA και της BJCEM), οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και σε εύλογο χρόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στον ιστότοπο του διεθνούς οργανισμού BJCEM .