Πρόσκληση δημοσίευσε το , για για τη στελέχωση των τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. με εκπαιδευτικούς.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας κι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής κος Γ. Κόσσυβας καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ78, με πρόσθετα προσόντα όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν κατά τα σχολικά έτη  2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 σε Τμήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ Αττικής (Μαυρομιχάλη 122 κι Αριανίτου – Εξάρχεια), να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της ΠΔΕ Αττικής ή με συστημένη επιστολή στα γραφεία αυτής, από Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 έως και Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, με συμπληρωμένη κι υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση.