Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/03/2015 - 23:08 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π.Μ.Σ. ««ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Γιατί να επιλέξετε το ΠΜΣ

– Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Ευέλικτη φοίτηση σε μορφή εντατικών χρονικών κύκλων ανά μήνα, με χρήση και μη εργάσιμων ημερών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης μεταπτυχιακών φοιτητών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας.

– Αξιοποίηση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν γνωστικά αντικείμενα θετικών και θεωρητικών μαθημάτων

– Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και οργανισμούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Δανεισμός φορητού υπολογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών σε ορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που το έχουν ανάγκη

Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

– Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών Υποτροφίες αριστείας 1.000 ευρώ στον μεταπτυχιακό φοιτητή με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου και 1.500 ευρώ σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή με ακαδημαϊκά κριτήρια

Φοίτηση στο πανέμορφο νησί της Ρόδου!

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία αξιολόγησης

Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτούνται:

– Τίτλος σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

– Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ1) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής), όπως αυτή πιστοποιείται από αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου στην Αγγλική γλώσσα, από τη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ κατά τη διάρκεια των προφορικών συνεντεύξεων

Η επιλογή των εισακτέων συνεκτιμώνται:

– τα ειδικάπροσόντα τους, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και

– η αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Ημερομηνίες

Οι προφορικές συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Ρόδο (κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος)το χρονικό διάστημα15-18 Μαΐου 2015ή κάποιες επιπλέον ημέρες αν το επιβάλλει ο αριθμός των αιτήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων, οδηγίες, καθώς και ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα εξετασθούν στην Αγγλική γλώσσα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή8 Μαΐου 2015.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015.

Η αναλυτική πρόσκληση εισαγωγής καθώς και οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣhttp://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/?page_id=262

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθημερινά από 10:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα 22410 99293 ή 22410 99274 ή στο [email protected] και να παρακολουθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σοφός Αλιβίζος

Αναπληρωτής Καθηγητής

alt

.

Loading...
  • europalso   ideascentral