Όπως είναι γνωστό, σήμερα διαμορφώνεται μια εντελώς νέα βλαπτική κατάσταση για τον κλάδο της Οικονομίας ΠΕ80 με προφανή την ευθύνη της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Πρωτοβουλία Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ80

Με την κατάργηση των μαθημάτων μας “Σύγχρονος Κόσμος-Πολίτης και Δημοκρατία”, “Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών”, και με την μείωση των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα της “Οικονομίας-Α.Ο.Θ.”, της “Πολιτικής Παιδείας” και της “Οικιακής Οικονομίας”, o κλάδος μας θα οδηγηθεί σύντομα σε αφανισμό.

Με τα έως τώρα δεδομένα:

  • Το σύνολο σχεδόν των μαθητών, δεν έρχονται σε επαφή με την Οικονομική Επιστήμη σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρά την οδηγία 18.12.2007.COM (2007) 808, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την οικονομική εκπαίδευση. Την οικονομική επιστήμη διδάσκονται μόνο οι μαθητές της Γ Λυκείου που ακολουθούν τον προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής.

 

  • Από την Β Λυκείου, λείπει η ομάδα προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής, ώστε να μπορούν οι μαθητές που στην Γ Λυκείου ακολουθούν τη συγκεκριμένη ομάδα, να διδάσκονται προπαρασκευαστικά οικονομικά μαθήματα,όπως ακριβώς συμβαίνει με τους μαθητές των υπόλοιπων κατευθύνσεων.

 

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ80 που θίγονται από τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου, να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και να λάβουν μέρος στην προσφυγή που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe680tVuZwE2S9-hI91Tzt1upqVkJQuQfxcaHBJgTbLx8s4hQ/viewform