Προπαγάνδα σε βιβλίο των αγγλικών της Α’ Γυμνασίου για το chipaki ; ( σχόλια )