Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Στο άρθρο 80, παρ. 1 και 4, του σχεδίου νόμου «Δομές υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες εντός των , αναφέρονται τα εξής:

Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

«1. Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο, πλήρες ή μειωμένο, που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, μπορεί να στελεχώνονται και από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Για την πρόσληψη στις ΔΥΕΠ απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα με την εξής ιεράρχηση: Α) Διδακτική προϋπηρεσία σε ΔΥΕΠ ή Διαπολιτισμικά σχολεία, ή τάξεις υποδοχής- ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Β) Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (επιπέδου Β1, εφόσον πρόκειται για αγγλική, γαλλική ή άλλη γλώσσα της ευρωπαϊκής ένωσης), με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών (αραβική γλώσσα, γλώσσα φαρσί, ή γλώσσα ούρντου)» , «4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Στις προσλήψεις προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα ειδικά προσόντα της παρ. 1».

Σας αναφέρουμε ότι για το σχολικό έτος 2017-2018, οι προσλήψεις αναπληρωτών νηπιαγωγών ΠΕ60 στις στα νηπιαγωγεία εντός των ΔΥΕΠ ήταν οι κάτωθι:
7/12/2017 26 Νηπιαγωγοί
13/12/2017 3 Νηπιαγωγοί
29/1/2018 22 Νηπιαγωγοί
7/3/2018 12 Νηπιαγωγοί
20/3/2018 3 Νηπιαγωγοί
4/5/2018 4 Νηπιαγωγοί
ΣΥΝΟΛΟ : 70 Νηπιαγωγοί

Οι παραπάνω προσλήψεις των συναδέλφων μας έγιναν κατόπιν σχετικής δήλωσής τους, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών νηπιαγωγών. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στις ΔΥΕΠ, από τον Δεκέμβριο και μετά, είτε βρίσκονταν χαμηλά στον πίνακα κατάταξης, είτε δήλωσαν μικρό αριθμό περιοχών πρόσληψης, κοντά στον τόπο συμφερόντων τους. Συνεπώς, οι προσλήψεις των 70 νηπιαγωγών -αριθμός που ενδέχεται να είναι και μικρότερος λόγω της μη ανάληψης υπηρεσίας ορισμένων νηπιαγωγών- καθώς και των υπολοίπων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που εργάστηκαν το τρέχον σχολικό έτος σε ΔΥΕΠ, προέκυψαν τυχαία.
Η προνομιακή μεταχείριση της προϋπηρεσίας και η συνακόλουθη πρόταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που έτυχε να προσληφθούν στις ΔΥΕΠ, έναντι των χιλιάδων συναδέλφων τους, αποτελεί αδικία, παραβίαση της ισότητας, καταστρατηγεί για ακόμα μια φορά τους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και καταπατά το δικαίωμα των υπόλοιπων αναπληρωτών εκπαιδευτικών να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στις ΔΥΕΠ, εφόσον δημιουργείται ένας «κλειστός πίνακας», μέσω του παρόντος σχεδίου νόμου.
Συμφωνούμε με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να μη λαμβάνονται υπόψη, για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΔΥΕΠ, τα μεταπτυχιακά, διδακτορικά και σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς κάτι τέτοιο θα άνοιγε έναν νέο κύκλο βιομηχανίας μεταπτυχιακών επί πληρωμή, όπως είδαμε να γίνεται στην ειδική αγωγή τα προηγούμενα χρόνια.
Συμφωνούμε με την προσμέτρηση της υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στις ΔΥΕΠ ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.
Ζητάμε την επαναφορά του σχετικού άρθρου του σχεδίου νόμου, όπως αυτό αναρτήθηκε στις 24/4/2018 στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα όπως προβλεπόταν στο τότε άρθρο 87, παρ. 1-4, σελ. 157-158, όπου οριζόταν ρητά η πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΔΥΕΠ από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, χωρίς επιπλέον προσόντα και χωρίς προνομιακή μεταχείριση. Τέλος, κρίνουμε ότι είναι αναγκαία η επιμόρφωση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στις ΔΥΕΠ, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.