Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής 2018-2019

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 8-8-2018 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 24-8-2018 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) αφού διαβάσουν την:

Για να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά επιλέξτε από το αρχική σελίδα την διαδρομή ΙΕΚ-Εκπαιδευτές ΙΕΚ- Αιτήσεις εκπαιδευτών 2018-2019 όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία: