Προκήρυξη για καθηγητές στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/04/2018 - 16:21 | Author: Newsroom Ipaidia

Η Σχολη Αξιωματικων ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών /ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει της ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018 – 2019, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και της αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 2-4-2018 μέχρι και την 17-4-2018 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός αργιών) και ώρες 08:00΄-13:30΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ίου.
Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/ια χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.

– Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.

– Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών (Τηλ. 210-2424165 FAX. 210-2460964), και στις ιστοσελίδες www.diavgeia.gov.gr και www.astynomia.gr

ΣΧΟΛΗ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral