: Προκήρυξη για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε διαγωνισμού για την εισαγωγή επτά (7) πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Ακαδημίας, για το έτος 2017-2018 με κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι επτά (7) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

  1. Μία (1) θέση Ναυπηγών
  2. Μία (1) θέση Μετεωρολογίας
  3. Μία (1) θέση Χημικών Μηχανικών
  4. Μία (1) θέση Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  5. Μία (1) θέση Μηχανολόγων Μηχανικών
  6. Μία (1) θέση Ψυχολογίας
  7. Μία (1) θέση Νομικής

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Παρασκευή 01/09/2017 έως και την Δευτέρα 11/09/2017 σε εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00΄έως ώρα 17:00, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής.

Αναλυτικά η , η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και οδηγίες συμπλήρωσης στους παρακάτω συνδέσμους: