Πότε θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση του υπουργείο για την κατάθεση δικαιολογητικών των 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 σύμφωνα με ενημέρωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ. Μπουλμέτη & Β. Βούγια-27.04.2022

Α) Η Πρόσκληση του Υπουργείου για την κατάθεση δικαιολογητικών των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022, ετοιμάζεται και θα δημοσιοποιηθεί από Παρασκευή 29.04 και μετά και πριν τις 04.05.

Β) Η Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ θα εκδοθεί μέσα στο Μάϊο.

Γ) Δεν υπάρχουν ακόμη διευκρινίσεις από το Υπουργείο περί Παιδαγωγικής Επάρκειας και παλαιών εισακτέων Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων σε Τμήματα ΑΕΙ.