Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/05/2019 - 17:07 | Author: Newsroom Ipaidia

«Ενέργειες προγραμματισμού του των για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων

2. Κατανομή τμημάτων

3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool

4. Ωράριο Εκπαιδευτικών

5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί

6. Επιμορφωτικές δράσεις

7. Θέματα Υγιεινής και κτηριακών υποδομών του σχολείου

8. Παραρτήματα νηπιαγωγείων

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Προγράμματος Προϋποθέσεις λειτουργίας

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα νηπιαγωγεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2019-2020.

1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των

α) Τα Ωρολόγια Προγράμματα των νηπιαγωγείων συντάσσονται με βάση το κεφ. Β, του άρθρου 11, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, το ημερήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις Νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/την οικείο/α Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών θεμάτων. κεφ. Β, παρ. 3, του άρθρου 11, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 ΦΕΚ 142Α.

β) Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία ακολουθούν το εκάστοτε ισχύον αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των αντιστοίχων τύπων δημοσίων σχολείων (αρ. 4, παρ.1, του Νόμου 682/1977- ΦΕΚ 244Α). Παρέκκλιση από τα ανωτέρω επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2, του άρθρου 4, του Ν.682/1977, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 28 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α), όπως ισχύει.

Η Eγκύκλιος για Νηπιαγωγεία

Η Εγκύκλιος για Δημοτικά Σχολεία

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso