Οι εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912 και της , θα πραγματοποιηθούν και φέτος στη Θεσσαλονίκη με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα.


Για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν με
μέριμνα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς και της Ομάδας Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα εορτασμού θα περιλαμβάνει:
Α) Για τον Δήμο Θεσσαλονίκης
α. Γ ε ν ι κ ό Σ η μ α ι ο σ τ ο λ ι σ μ ό από την όγδοη πρωινή ώρα της 25ης Οκτωβρίου μέχρι και την
δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.
β. Φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστη-
μάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 25ης, 26ης, 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου
– Ο μ ι λ ί ε ς σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
– Λ ι τ ά ν ε υ σ η της ιεράς Εικόνας Παναγίας «ΤΗΣ ΚΑΝΑΛΑΣ», μετά των χαριτοβρύτων
Λειψάνων και της ιεράς Εικόνας του πολιούχου της Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με τη
συμμετοχή των Αρχών και σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου
– Έ π α ρ σ η τ η ς σ η μ α ί α ς στον Λευκό Πύργο παρουσία του Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και των μελών του.
– Χ α ρ μ ό σ υ ν ε ς κ ω δ ω ν ο κ ρ ο υ σ ί ε ς όλων των Ιερών Ναών.
– Ε ω θ ι ν ό στους κεντρικούς δρόμους της πόλης από τις φιλαρμονικές σύμφωνα με το πρόγραμμα του Γ΄ Σώμα Στρατού.
– Π α ν η γ υ ρ ι κ ή Δ ο ξ ο λ ο γ ί α στον Ιερό Ναό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου.
– Π α ν η γ υ ρ ι κ ό ς εορτασμός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απολυτίκιο Αγίου
Δημητρίου από τη χορωδία «Γιάννης Μάντακας» Α.Π.Θ. Προσφώνηση στην Αίθουσα Τελετών του
Α.Π.Θ. του πανηγυρικού της ημέρας του Πρύτανη Α.Π.Θ., καθηγητή κ. Περικλή Α. Μήτκα.
«Συμμετοχή στη μνήμη» Σπαράγματα ήχων και αναμνηστικού λόγου από δύο Επετείους. Αφήγηση από τον Καθηγητή του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ. κ. Δημήτριο Ναζίρη και την κ. Αρετή Πολυμενίδη.
Συμμετοχή της ορχήστρας Α.Π.Θ. και τη χορωδία Α.Π.Θ. «Γιάννης Μάντακας».

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου
– Κ α τ ά θ ε σ η στεφάνων από τη μαθητιώσα νεολαία στο Ηρώο του Γ΄ Σώμα Στρατού, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με ευθύνη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
– Π α ρ έ λ α σ η της μαθητιώσας νεολαίας στην οδό Τσιμισκή, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. και με ευθύνη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής.
– Κ α τ ά θ ε σ η σ τ ε φ ά ν ω ν στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από τη μαθητιώσα νεολαία, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. και με ευθύνη της Ομάδας Φυσικής
Αγωγής .
– Ο μ ι λ ί ε ς σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ..


– Κ α τ ά θ ε σ η στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώμα Στρατού από την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, με μέριμνα του Γ΄ Σώματος Στρατού.
Κατά τη στιγμή της κατάθεσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η έναρξη της σιγής σημαίνεται με βολή από το Πυροβολείο των «Χιλίων Δέντρων», το ίδιο και η λήξη που συμπίπτει με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
– Π α ρ έ λ α σ η ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναπήρων πολέ-
μου, συλλόγων, τμημάτων μαθητών, προσκόπων, οδηγών και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων,
Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμ- ματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Γ΄ Σώματος Στρατού, με την ευθύνη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, αλλά και όσων αναλυτικότερα
περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που θα εκδοθεί, παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες Αρχές και Υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, οι εορταστικές εκδηλώσεις να τελεσθούν με την απαιτούμενη λαμπρότητα, επισημότητα και τάξη, που αρμόζει στα εορταζόμενα γεγονότα.
Ειδικότερα, πλην των άλλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τις αρμόδιες Αρχές, επισημαίνουμε:
– Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρακαλείται να μεριμνήσει για την εγκατάσταση μεγαφωνικής συσκευής
στον χώρο της μαθητικής παρέλασης για τη μετάδοση των εμβατηρίων της Φιλαρμονικής στα
τμήματα μαθητών που παρελαύνουν, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και τον ευπρεπι-
σμό των χώρων των εκδηλώσεων.
– Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας, παρακαλείται να μεριμνήσει έγκαιρα για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίη-
ση εορταστικών εκδηλώσεων στα σχολεία της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
– Η Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλο-
νίκης, παρακαλείται να μεριμνήσει για την έγκαιρη έκδοση του προγράμματος παρέλασης και κατά-
θεσης στεφάνων από τη μαθητιώσα νεολαία και να ορίσει υπεύθυνους για τις εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται με ευθύνη της.