Υποβολή αιτήσεων για όσες μητέρες ενδιαφέρονται για δωρεάν εγγραφή σε Παιδικούς Σταθμούς για το 2013-14- και για άνδρες έχοντες με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων τους ή ευρισκόμενους σε χηρεία: 25/07/2013 έως 2/08/2013

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για φορείς/δομές και ωφελούμενες μητέρες»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: