ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/06/2016 - 15:35 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σκοπός του προγράμματος MBA είναι να προσφέρει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και να προετοιμάζει άρτια στελέχη που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό διεθνές περιβάλλον στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων .

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στις εξής κατευθύνσεις*:

Γενικό MBA- Master in Business Administration

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Μάρκετινγκ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκηση & Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία κάθε κατεύθυνσης είναι η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή φοιτητών σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα και οι τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν μέχρι και πέντε μαθήματα και με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη (4 εξάμηνα). Τα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και το τέταρτο εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα αλλά η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) είναι υποχρεωτική καθώς χρησιμοποιείται εκτενής αγγλική βιβλιογραφία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

Το κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 5.000 Ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ για όσους εργάζονται ενώ προβλέπεται και η χορήγηση υποτροφιών (10% των εισακτέων φοιτητών) με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση. Επίσης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) χορηγεί κάθε χρόνο δύο βραβεία που αντιστοιχούν στα δίδακτρα για τους νέους πτυχιούχους που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις.

To ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

◉ Είναι το πιο γνωστό από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με διεθνή αναγνώριση και σημαντικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

◉ Διαθέτει υψηλό επίπεδο σπουδών καθώς διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος.

◉ Προσκαλεί διακεκριμένους ομιλητές από το χώρο των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του θεσμού Business Challenges ενισχύοντας τη δικτύωση και την εξοικείωση των φοιτητών με την επιχειρηματική πραγματικότητα.

◉ Συνδέει τις επιστημονικές και θεωρητικές γνώσεις του προγράμματος με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθώς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος διοργανώνονται εκπαιδευτικές σχετικές επισκέψεις και δραστηριότητες.

◉ Προωθεί συνεχώς τους δεσμούς του με τους αποφοίτους του τόσο για τη βελτίωση του προγράμματος όσο και για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

◉ Παρέχει τη δυνατότητα εξέλιξης σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Πληροφορίες -Αιτήσεις

Αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονται μέχρι και τις 22/08/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος: http://mba.edu.gr ή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ στη Διοίκηση επιχειρήσεων: Εγνατία 156, (κτίριο Η, ισόγειο), Τ: 2310891530, -511,-512,-513, email:[email protected]

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: