Τακτικές εξεταστικές περίοδοι Οι τακτικές εξεταστικές περίοδοι των εξετάσεων BCCE™ και ALCE™ λαμβάνουν χώρα δύο φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούνιο, σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες τακτικές εξεταστικές περιόδους των εξετάσεων BCCE™ και ALCE™ που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση, είναι οι ακόλουθες

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ