Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών BCCE™ & ALCE™