Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του CaMLA θα διεξαχθούν ως ακολούθως: Eξέταση Ημερομηνία Eξέταστρα Περίοδος εγγραφών ECCE 21 Μαΐου 2016 160 € 1/2/2016 – 29/2/2016 ECPE 22 Μαΐου 2016 180 € 1/2/2016 – 29/2/2016.