Αθήνα, 25/02/2015 Αγαπητέ υποψήφια/ υποψήφιε, Ακολουθήστε τις οδηγίες για να μάθετε on line το πρόγραμμα των εξετάσεων CELI που θα διεξαχθούν: 7 Μαρττίου 2015 για τις γραπτές εξετάσεις και από το απόγευμα της ίδιας μέρας για τις προφορικές. Για να εκτυπώσετε το πρόγραμμά σας που θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων: 1) Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.iic.