Οι γραπτές εξετάσεις Cambridge Young Learners English θα διεξαχθούν ως ακολούθως: Eξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών Young Learners English 9/3/2014 55 € 27/1 – 14/2/2014 15/6/2014 55 € 3/3 – 11/4/2014 23/11/2014 55 € 8/9 – 10/10/2014 Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να ζητήσουν ειδικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις Young Learners English σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες…