Τι αναφέρει η Ένωση Εργαζόμενων του Υπουργείου Παιδείας για τη συγκρότηση Επιτροπών

 Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κυρίες/ Κύριοι Διευθύντριες/ Διευθυντές

 

Με την ευκαιρία του επικείμενου ορισμού των Επιτροπών των Εξεταστικών και Βαθμολογικών κέντρων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2024, η Ένωση Εργαζομένων Υπουργείου Παιδείας (ΕΝΕΡΥΠ) επικοινωνεί μαζί σας, για να σας υπενθυμίσει την απορρέουσα εκ του νόμου και κατά προτεραιότητα τοποθέτηση στις ανωτέρω επιτροπές των διοικητικών υπαλλήλων για την γραμματειακή τους υποστήριξη, στις θέσεις των Γραμματέων και Βοηθών Γραμματέων και του λοιπού διοικητικού προσωπικού, όπου προβλέπεται.

Επισημαίνουμε δε ότι στους ανωτέρω ορισμούς δεν διαχωρίζονται  οι υπηρετούντες διοικητικοί υπάλληλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των ΣΑΕΚ και των ΚΕΔΑΣΥ, των οποίων η διαθεσιμότητα πρέπει να αναζητείται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πρέπει να απευθύνει η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επειδή, στα προηγούμενα χρόνια έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών παραπόνων των συναδέλφων μας διοικητικών υπαλλήλων, τόσο για τις ελάχιστες τοποθετήσεις όσο και για τους αναιτιολόγητους αποκλεισμούς τους, από τις Επιτροπές Εξετάσεων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Λυκείων και των Βαθμολογικών Κέντρων, σας καλούμε να εφαρμόσετε την νομοθεσία και την χρηστή διοίκηση και με πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας να μεριμνήσετε για την δίκαιη και ισότιμη τοποθέτηση και των διοικητικών υπαλλήλων στις ανωτέρω επιτροπές.

Είναι γεγονός, ότι παρατηρούνται φαινόμενα τόσο αποκλεισμού του διοικητικού προσωπικού στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά και στο σύνολο των εξετάσεων που υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες μας, όπως οι εξετάσεις Ιθαγένειας, ΑΣΕΠ, κ.ά., όσο και «μονίμων» τοποθετήσεων ορισμένων που σκανδαλωδώς επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

Έτσι, υπάρχουν συνάδελφοι μας που έχουν διανύσει τον εργασιακό τους βίο και  δεν έχουν οριστεί ούτε μία φορά έστω βοηθοί γραμματέα ή επιτηρητές και άλλοι που συνήθως «τυχαίνει» να ορίζονται, προφανώς θα είναι αναντικατάστατοι.

 

Για όλα τα ανωτέρω σας καλούμε το διοικητικό έργο όλων των ανωτέρω επιτροπών να υλοποιείται από το διοικητικό προσωπικό των Υπηρεσιών μας, να υπάρχει διαφάνεια και εναλλαγή των υπαλλήλων στους ορισμούς και να υπάρχει εφαρμογή της δεοντολογίας και της ισονομίας.

Ευελπιστούμε για έναν τόσο αδιάβλητο θεσμό, όπως οι να μην αναγκαστούμε να προβούμε σε συγκεκριμένες και ονομαστικές πλέον καταγγελίες, διότι τότε όλοι μας θα αποδειχτούμε κατώτεροι των περιστάσεων και του ρόλου μας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ