Μπίτσικα Παναγιώτα
Προ των πυλών οι κριτές για τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο
Συγκροτείται Τριμελές Συμβούλιο που θα αποφασίζει για τις μετακινήσεις
Ένας εκ των αντιπροέδρων του ΑΣΕΠ ή ένας πρόεδρος τμήματος αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής, θα προΐσταται του Τριμελούς Συμβουλίου, το οποίο αναλαμβάνει τις κρίσεις για τις μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι η θητεία του Τριμελούς Συμβουλίου μπορεί να ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια και να φτάνει ως και τα έξι. Αυτή η ελαστικότητα στο χρόνο θητείας προκαλεί προβληματισμό. Με δεδομένο ότι το Τριμελές Συμβούλιο συγκροτείται στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής 2013-2016, δεν λείπουν οι εκτιμήσεις ότι μένει ανοιχτό το παράθυρο οι μετατάξεις, η διαθεσιμότητα -αλλά και οι απολύσεις – να γίνουν …θεσμός.
Το Τριμελές Συμβούλιο θα διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία της μετακίνησης των υπαλλήλων, οι οποίοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, σε νέες θέσεις. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί, με αυτό τον τρόπο, να αναδείξει ότι η όλη διαδικασία θα γίνει με αξιοκρατικό τρόπο τόσο ως προς την ιεράρχηση των θέσεων οι οποίες πρέπει να στελεχωθούν κατά προτεραιότητα αλλά και ως προς την αξιολόγηση των υπαλλήλων, ώστε να έχουν προσόντα κατάλληλα για την προς κάλυψη κενή θέση.
Η λειτουργία και ο τρόπος συγκρότησής του Τριμερούς Συμβουλίου καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψαν την Παρασκευή (28.12.2012) ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας.
Αναμένεται ότι εντός του πρώτου δεκαημέρου της νέας χρονιάς θα έχει συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή την οποία θα συναποτελούν, μαζί με τον πρόεδρο, ένας υπάλληλος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ένας υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών.
Το Τριμερές Συμβούλιο έρχεται να διεκπεραιώσει την πολιτική επιλογή για την κινητικότητα των υπαλλήλων του κράτους. Η ΚΥΑ αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία του προβλεπόμενου από το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 τριμελούς Συμβουλίου και , όπως τονίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης , βασικά της σημεία είναι τα εξής:
«-Το τριμελές Συμβούλιο συγκροτείται από έναν Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τμήματος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έναν υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη.
-Η θητεία του τριμελούς Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
-Η πρώτη απόφαση συγκρότησης του τριμελούς Συμβουλίου εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πρώτη θητεία του τριμελούς Συμβουλίου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής του και λήγει την 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους της».
Tovima.gr