“Λένε συνεχώς ψέμματα” είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης του του Οδυσσέα Ζώρα, με την οποία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα αναφέρει:

Με μεγάλη έκπληξη είδα σε διάφορα ενημερωτικά sites και σε έγκριτες ημερήσιες εφημερίδες τις εκκρεμότητες του και την ίδρυση νέων Τμημάτων στα Α.Ε.Ι. της Χώρας, είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε το αίτημα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ίδρυση της Σχολής Τουρισμού στο Ρέθυμνο σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 384/8.3.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, και να επισημάνουμε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει τύχει ουσιαστικής απαντήσεως, ούτε βέβαια έχει καταγραφεί η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την ίδρυσή του. Αντ’ αυτού όπως είναι γνωστό ιδρύθηκαν και θα λειτουργήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-2020) σε υφιστάμενα και σε νέα Α.Ε.Ι. της Χώρας, δεκάδες νέα Τμήματα.

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αναφορά για ίδρυση νέων τμημάτων που «έμειναν στο ράφι» και για τα «σχέδια που δεν πρόλαβαν να νομοθετηθούν» λόγω της προκήρυξης των εκλογών, εκθέτει για άλλη μια φορά την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και επιβεβαιώνει την αντιμετώπιση που επεφύλαξαν οι επικεφαλής του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα τελευταία χρόνια.

Θέλω να υπογραμμίσω με έμφαση ότι παντελής-ΕΥΤΥΧΩΣ-ήταν η αδιαφορία της ηγεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κρήτης την τελευταία τετραετία.