Πρύτανης Θάνος Δημόπουλος: Οδηγίες του ΕΚΠΑ για την οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/03/2020 - 16:23 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει 48 αίθουσες οι οποίες υποστηρίζουν την τηλεμετάδοση μαθημάτων/διαλέξεων μέσω διαδικτύου, αναφέρει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής του για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η χρήση των αιθουσών αυτών δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής των μαθημάτων όπως ακριβώς πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα (με χρήση διαφανειών ή/και πίνακα), με τη διαφορά ότι το ακροατήριο παρακολουθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και οι ερωτήσεις των φοιτητών μπορούν να υποβάλλονται μόνο ασύγχρονα μέσω του eclass ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αίθουσες αυτές θα λειτουργούν από τις 9:00 έως τις 21:00 και με ένα αποδοτικό χρονοπρογραμματισμό τους και μικρή σύμπτυξη της χρονικής διάρκειας των μαθημάτων (π.χ. ένα μάθημα 4 ακαδημαϊκών ωρών να διαρκεί 3 ώρες με μικρό ενδιάμεσο διάλειμμα), υπολογίζεται ότι αρκούν για να υποστηρίξουν περίπου 1000 εξαμηνιαία μαθήματα.

Ένας μεγάλος όγκος των προπτυχιακών μαθημάτων δύναται, συνεπώς, να πραγματοποιηθεί με τη χρήση των αιθουσών αυτών και τη συνδρομή του eclass.

Ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα, κατά προτίμηση των μικρότερων ακροατηρίων, δύνανται να πραγματοποιηθούν μέσω εμπορικών εφαρμογών τηλεσυνεργασίας, των οποίων οι οδηγίες χρήσης θα σας κοινοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Τέλος, για τα μεταπτυχιακά μαθήματα, θα ενεργοποιηθεί στο eclass η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω ενσωματωμένης σε αυτό εφαρμογής και οι σχετικές οδηγίες θα κοινοποιηθούν, επίσης, τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το ΚΛΕΙΔΙ επεξεργάστηκε όλα τα δυνατά σενάρια τηλεμετάδοσης των μαθημάτων που θα έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα ενημέρωση.

Ο Πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει όλες τις αίθουσες του Πανεπιστημίου με δυνατότητα τηλεμετάδοσης και την αρχική κατανομή τους σε Τμήματα, η οποία ενδέχεται να τροποποιηθεί μετά την κατάρτιση από τα Τμήματα των ωρολογίων προγραμμάτων τους και την επιλογή του μέσου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για κάθε μάθημα.

Εντός της εβδομάδος, οι Διοικήσεις των Τμημάτων θα μεριμνήσουν ώστε να ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες τους και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα στο eclass, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα συνδέονται οι φοιτητές σε κάθε μάθημα και το ηλεκτρονικό μέσο τηλεδιάσκεψης το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή του.

Είμαι σίγουρος για το υψηλό αίσθημα ευθύνης όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας και για τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε το Πανεπιστήμιό μας να ανταποκριθεί για μια ακόμη φορά στην αποστολή του και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην Ελληνική κοινωνία.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: