Αγωνία έχει κυριεύσει χιλιάδες φοιτητές που διαβάζουν καθημερινά δημοσιεύματα με τίτλο “χάνουν το εξάμηνο οι φοιτητές”. Προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ισχύει για τη χρονική διάρκεια των σπουδών και τις εξετάσεις, θεωρήσαμε αναγκαίο να τους γνωστοποιήσουμε τα όσα αναφέρει το άρθρο 33 του νόμου 4009 του 2011.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα.

Με βάση τον πιο πάνω νόμο, γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 13 εβδομάδες διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ενώ παράλληλα οι αναπληρώσεις των μαθημάτων δεν μπορούν χρονικά να ξεπεράσουν τις δυο εβδομάδες. Σε πολλά πανεπιστήμια το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ωστόσο, όπως αναφέρεται από τις πρυτανικές αρχές, οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη σύγκλητο του πανεπιστημίου.

Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο υπουργός Παιδείας, ύστερα από πρόταση της συγκλήτου, ρυθμίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των κανονικών ημερομηνιών, ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας.

Με βάση τα παραπάνω δεν έχει χαθεί ακόμα το εξάμηνο για τους φοιτητές ειδικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, το πιθανότερο όμως είναι η έναρξη των μαθημάτων να πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου και το εξάμηνο φυσικά να ολοκληρωθεί πιο αργά.

Αντίθετα για όσα πανεπιστήμια τα μαθήματα ξεκίνησαν και διακόπηκαν από τις απεργιακές κινητοποιήσεις μπορεί να δοθεί παράταση στο εξάμηνο διάρκεια 2 εβδομάδων.

Δεν χάθηκε ακόμα το εξάμηνο. Μια μικρή ανάλυση:

Το ακαδημαϊκό έτος έχει διάρκεια 52 εβδομάδων από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Αυγούστου. Ήδη από την 1 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα έχουν διανυθεί 8 εβδομάδες. Άρα έχουν απομείνει 44 εβδομάδες. Αν αφαιρεθούν περίπου οι 5 εβδομάδες διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες) απομένουν 39 εβδομάδες. Από αυτές τις εβδομάδες, περίπου 6 έχουν διάρκεια οι εξεταστικές, άρα μέχρι στιγμής υπάρχουν 33 εβδομάδες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ συνολικά χρειάζονται 26 εβδομάδες.

Αρά, το εξάμηνο μπορεί να χαθεί αν οι διοικητικοί συνεχίσουν τις απεργίες τους για ακόμα 7 εβδομάδες. Αν μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου συνεχιστεί η απεργία τους, τότε δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια και εννοείται ότι το εξάμηνο θα χαθεί.

Καλόγηρος Βασίλειος