Πότε προσλαμβάνονται αναπληρωτές πλήρους ωραρίου στην Ενισχυτική Διδασκαλία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/01/2016 - 19:23 | Author: Newsroom Ipaidia

Συμπληρώνουμε την παρ. 17 της υπ’ αριθμ.201980/Δ2/10−12−2015 (ΦΕΚ 2737/τ. Β΄/16−12−2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015−2016» με τα εξής:

«Εξαίρεση αποτελούν τα Σ.Κ.Ε.Δ.

Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων όπου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της υπ’ αριθμ.120546/Δ2/28−09−2010 (ΦΕΚ 1595 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης, η οποία υλοποιεί το Ν. 3687/2008 (159 τ. Α΄) − άρθρο 28 παρ. 2β».

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: