Πότε είναι νόμιμη η μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/02/2019 - 17:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή έκρινε νόμιμη την προτεινόμενη από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διαδικασία μαγνητοφώνησης συνεντεύξεων των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με τους παρακάτω όρους:

α) οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τη μαγνητοφώνηση είτε από τη σχετική προκήρυξη, είτε με την κλήση τους για συνέντευξη,

β) η μη συγκατάθεση του υποψηφίου στην ως άνω μαγνητοφώνηση δεν θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τον σχετικό διαγωνισμό, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται η συγκατάθεση για τη συγκεκριμένη μαγνητοφώνηση,

γ) το ΑΣΕΠ απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης της άδειας της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1 στοιχ. α΄ ν. 2472/1997, και

δ) το ΑΣΕΠ έχει όλες τις εκ του νόμου 2472/1997 υποχρεώσεις που βαρύνουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας (Γ/ΕΞ/6915-1/5.12.2017).

Loading...


  • europalso   ideascentral