Από την ερχόμενη Δευτέρα 14/6 ανοιτά τα σε όλη τη χώρα για όλους τους μαθητές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ενώ η απόφαση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση προβλέπεται η επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας των φροντιστηρίων για όλους τους μαθητές με φυσική παρουσία και τήρηση των υφιστάμενων κανόνων προστασίας.

Υποχρεωτική χρήση rapid-test ή self-test μία φορά εβδομαδιαίως για όλους τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς και μαθητές).

Επανέναρξη από 14/06/2021 της πλήρης λειτουργίας των για όλους τους μαθητές με φυσική παρουσία και τήρηση των υφιστάμενων κανόνων προστασίας και υποχρεωτική χρήση rapidtest ή selftest μία φορά εβδομαδιαίως για όλους τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς και μαθητές)

Την επόμενη εβδομάδα θα αποφασιστούν ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας οι υπόλοιπες δραστηριότητες.