Στις 28-12-2021 εκδώσατε ένα αποσπασματικό, 8σέλιδο ΦΕΚ (6273 Β΄), που αφορούσε στον καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μόνον, των , αναφέρει η .

H ανακοίνωση 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ανάλογη Y.A. του 2002 (ΦΕΚ 1340 τΒ΄) αφορούσε στον καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων όλων των στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και των Διοικητικών Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της Εκπαίδευσης!

Εύλογα λοιπόν σας ρωτάμε, γιατί δεν επικαιροποιήθηκε η ΥΑ του 2002 με τα σημερινά δεδομένα, για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης και τα διοικητικά στελέχη, αλλά αντίθετα σπεύσατε σε μία αποσπασματική και κακή νομοθέτηση, μόνον για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης;

Κακή νομοθέτηση, διότι διέλαθε προφανώς της προσοχής σας, ότι το 2018 είχαμε την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας(ΠΔ18/2018) και ειδικότερα την δημιουργία τεσσάρων (4) Τμημάτων Διοίκησης σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητες που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της λειτουργίας της.

Για την άσκηση και εφαρμογή αυτών των αρμοδιοτήτων,  έχουν εκδοθεί τρεις (3)  Υπουργικές Αποφάσεις μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής (40023/Υ1/9-3-2018, 73423/Ν4/10-5-2019 & 1614/Υ1/8-1-2020)στους Διοικητικούς Προϊσταμένους της Διεύθυνσης και για όλες τις αρμοδιότητες των Τμημάτων τους!

Αναρωτιόμαστε αν η αγνόηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διοίκησης και του δικαιώματος της υπογραφής των Διοικητικών Προϊσταμένων για αυτές τις αρμοδιότητες, στην πρόσφατη Υ.Α. οφείλεται σε αβλεψία ή σκοπιμότητα.

Οφείλετε να ξεκαθαρίσετε άμεσα τι ισχύει!

Αν στην εν λόγω Απόφαση σας, απλώς ξεχάσατε τους Διοικητικούς Προϊσταμένους των Τμημάτων,  αυτό διορθώνεται εύκολα με την έκδοση μιας εγκυκλίου που θα διευκρινίζει ότι, επειδή ούτε το ΠΔ 18/2018 έχει καταργηθεί ούτε το παλιό καθηκοντολόγιο (ΦΕΚ 1340, Β΄, 2002) έχει καταργηθεί στο σύνολό του, παρά μόνο ορισμένα άρθρα του, οι Υ.Α. 40023/Υ1/09-03-2018, 73423/Ν4/10-5-2019 και 1614/Υ1/8-1-2020 συνεχίζουν να ισχύουν, ή ακόμη καλύτερα, να εκδώσετε μία νέα Υ.Α. μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

Εάν στόχος σας ήταν να καθιερωθεί ένας άτυπος δυισμός στο εσωτερικό κάθε Υπηρεσίας, με ταυτόχρονη άσκηση των ίδιων καθηκόντων από προϊσταμένους οργανικών μονάδων διαφορετικού επιπέδου, είναι άγνοια βασικών αρχών της διοικητικής επιστήμης και της οργανωσιακής θεωρίας και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε καταστροφικά αποτελέσματα, λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων και των καθημερινών εντάσεων που θα προκαλέσει. Στοιχειώδης όρος καλής λειτουργίας μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως και οποιουδήποτε οργανισμού, είναι οι διοικητικές αρμοδιότητες και η ευθύνη υλοποίησής τους σε να διαμοιράζεται ανάμεσα στα Τμήματα και στην Διεύθυνση, σύμφωνα με τον Οργανισμό (ΠΔ18/2018) και τα δικαιώματα υπογραφών, χωρίς επικαλύψεις ή άλλες αρρυθμίες.

Εάν πρόθεσή σας ήταν η παραχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, διοικητικών και εκπαιδευτικών, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης, πρόκειται για επιλογή καταχρηστική και λανθασμένη!

Η υπερσυγκέντρωση διοικητικών αρμοδιοτήτων σε μία υπηρεσία στο πρόσωπο ενός υπαλλήλου, εν προκειμένω στου Διευθυντή Εκπαίδευσης, είναι εγγύηση αναποτελεσματικότητας και αποτυχίας, ιδιαίτερα μάλιστα όταν εξαιτίας της προέλευσής του, αποκλειστικά  από τον κλάδο των εκπαιδευτικών, έχει μεγάλα κενά γνώσης και εφαρμογής της Διοίκησης.

Επιπλέον, δε, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της καλής διακυβέρνησης και στο πνεύμα του νόμου για το Επιτελικό Κράτος.

Το σίγουρο είναι ότι η Υ.Α. έχει προκαλέσει μία αναίτια αναστάτωση στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς ερμηνεύεται κατά το δοκούν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι προφανώς αισθάνονται ότι επιβεβαιώνονται στον ρόλο τους όταν υπογράφουν τις άδειες του προσωπικού ή όταν έχουν την ευθύνη φύλαξης και ενημέρωσης των ατομικών φακέλων.

κ. Υφυπουργέ,

Αποτελεί διαχρονικό και εύλογο αίτημα  της ΠΟΣΥΠ, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να λειτουργούν ως κανονικές Δημόσιες Υπηρεσίες, με Οργανισμό και οριοθετημένα καθήκοντα και αρμοδιότητες μεταξύ των Οργανικών τους Μονάδων και προς αυτή την κατεύθυνση, οφείλετε να εκδώσετε μία Συνολική Υπουργική Απόφαση που να αποσαφηνίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τόσο των Προϊσταμένων όσο και του Διευθυντή της Διεύθυνσης!

Δυστυχώς η Υπουργική Απόφαση που εκδώσατε, πόρρω απέχει από την στόχευση για την λειτουργία μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής Δημόσιας  Υπηρεσίας,  τροφοδοτώντας μία στρεβλή και συγκεντρωτική γραφειοκρατία!

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ