ΠΟΣΥΠ: Καταγγελία για προθεσμίες εν μέσω πανδημίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/05/2020 - 15:39 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Η ΠΟΣΥΠ με έκπληξη είδε τη νέα νομοθετική σας πρωτοβουλία για την κινητικότητα, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Π.Ν.Π. 90/01-05-2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 27, σύμφωνα με το οποίο:

ΠΟΣΥΠ

Αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης Α’ κύκλου κινητικότητας 2019

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ΄ εξαίρεση για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2020».

Όπως έχουμε ενημερώσει τη Γ. Γραμματέα του ΥΠΕΣ κα Χαραλαμπογιάννη, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην κινητικότητα του Ν.4440/2016, είναι 129 και η νομοθετική σας πρωτοβουλία, Ν. 4674/2020 άρθρο 43, αλλαγής των επιτροπών, καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019, όχι μόνον για αυτές αλλά και για όλο το Υπουργείο Παιδείας αφενός λόγω των πολλών θέσεων του παρόντος κύκλου κινητικότητας στο ΥΠΑΙΘ και αφετέρου των πολλών υποψηφίων.

Επίσης τους κρίσιμους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, για την πρόοδο και ολοκλήρωση των διαδικασιών κινητικότητας όπως αυτές προβλέπονται, όλο το Δημόσιο αλλά και το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας σύμφωνα με την ΥΑ 2873/Υ1/17-03-2020.

Επιπρόσθετα τέλος Φεβρουαρίου στο ΥΠΑΙΘ ήταν έτοιμες οι τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης, σε κάθε υπηρεσία υποδοχής, των υποψηφίων προς μετάταξη και εκκρεμούσε μόνον η υπογραφή της Υπουργού αλλά με την κατάθεση του Ν.4674/2020 προς ψήφιση και με δική σας παρέμβαση προς όλα τα Υπουργεία καταργήθηκαν ή δεν υπογράφηκαν οι επιτροπές οι οποίες δεν είχαν εκκινήσει την διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και δώσατε οδηγία για σύσταση κεντρικής επιτροπής αξιολόγησης σε κάθε φορέα!

Σε κάθε περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη σας τις ιδιαιτερότητες του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει αφενός να δοθεί η δυνατότητα συγκρότησης των εν λόγω τριμελών επιτροπών σε κάθε Περιφερειακή του Υπηρεσία και αφετέρου να δοθεί και ο ανάλογος χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η αξιολόγηση των χιλιάδων υποψηφίων και η μετάταξη τους στις 1000 περίπου κενές οργανικές θέσεις του ΥΠΑΙΘ, που εντάχθηκαν στον Α΄ κύκλο κινητικότητας του 2019.

Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε την πολιτική που αποστερεί από τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες μας την δυνατότητα να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προβλεπόμενες διαδικασίες της κινητικότητας και να στελεχωθούν με το κατάλληλο προσωπικό.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση !  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: