Η ΠΟΣΥΠ ζητά άμεση ένταξη στο Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα των Διοικητικών Υπαλλήλων του υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε αναλυτικά:

κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ,
Με αφορμή τα δημοσιεύματα για την παράταση εξαργύρωσης των επιταγών (voucher) των δικαιούχων του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», εξαιτίας της μη χρήσης περίπου 4.500 επιταγών, η ΠΟΣΥΠ επαναφέρει το εύλογο αίτημά της, για την ένταξη στο Πρόγραμμα της Ψηφιακής Μέριμνας και των 4000 διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας.

Είναι απολύτως προκλητική, η από μέρους σας χαρακτηριστική αγνόηση μίας ολόκληρης κατηγορίας υπαλλήλων του Υπουργείου σας, αυτής των διοικητικών υπαλλήλων, από κάθε πρωτοβουλία που αφορά στην αναβάθμιση του προσωπικού τεχνολογικού τους εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), τον οποίον πολλάκις έχουν κάνει χρήση και χωρίς καμία αποζημίωση, για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του ΥΠΑΙΘ, όχι μόνον στην περίοδο της πανδημίας, μέσω της τηλεργασίας, αλλά και σε περιόδους έντασης της εργασίας, οι οποίες αποτελούν πλέον την εργασιακή μας καθημερινότητα στο Υπουργείο Παιδείας, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Είναι απολύτως προκλητική, η από μέρους σας χαρακτηριστική αγνόηση των μόλις 4000 χιλιάδων διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, όταν η ένταξη τους στο Πρόγραμμα επιχορήγησης αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού, με επιταγές, των 200 ευρώ, θα κόστιζε μόλις 800.000 ευρώ, όταν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα « ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός του 2021, 500.000 μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, και στο Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΙ», 170.000 εκπαιδευτικοί, των οποίων οι αδιάθετες μόνον επιταγές, επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων.

Άλλωστε η δράση αυτή που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μεγάλα περιθώρια για την συμπερίληψη μας στους δικαιούχους της.
Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε στην ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματός μας, αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας!