Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής με ανακοίνωση της, ζήτησε να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στους .

H ανακοίνωση:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής ως δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΣΥ και τις ΕΔΕΑΥ πανελλαδικά, έχει αποστείλει αίτημα από τις 19/2/2021, προκειμένου να ενταχθούν οι εκπαιδευτικοί και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΚΕΣΥ κατά προτεραιότητα στους εμβολιασμούς για το covid-19 και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση.
Να ενημερώσουμε για τα εξής:

Τα ΚΕΣΥ δεν αφορούν σε διοικητική υπηρεσία αλλά σε εκπαιδευτική, διαγνωστική και υποστηρικτική για μαθητές/τριες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα κ.α., οι εργαζόμενοι των οποίων έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Στα ΚΕΣΥ προσέρχονται γονείς και μαθητές που εναλλάσσονται καθημερινά, προερχόμενοι από διαφορετικές περιοχές.

Η υποστήριξη των μαθητών λαμβάνει χώρα και εντός των σχολείων, όπου κλιμάκια του ΚΕΣΥ επισκέπτονται τα σχολεία, μπαίνουν σε τάξεις για παρατήρηση και σε συλλόγους προσωπικού για ενημέρωση και καθοδήγηση.

Το προσωπικό των ΚΕΣΥ που ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως ορίζεται, θα συμμετέχει δια ζώσης στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2021 στα εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα εξεταστούν προφορικά οι μαθητές.

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Απριλίου – Μαΐου οι εργαζόμενοι των ΚΕΣΥ μεταβαίνουν στα ειδικά σχολεία, προκειμένου να επαναξιολογήσουν μαθητές για την πρόταση ένταξης τους στην επόμενη βαθμίδα.

Τα ΚΕΣΥ δεν έχουν σταματήσει καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας τη λειτουργίας τους.

Οι αξιολογήσεις δεν αφορούν μόνο σε επίπεδο επειγόντων αιτημάτων, όπως συμβαίνει σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς ο φόρτος και τα χρονοδιαγράμματα είναι πιεστικά. Μάλιστα κατά τον Μάρτιο του 2021 κλήθηκαν με έγγραφο του υπουργείου να καλέσουν σε αξιολογήσεις όλα τα νήπια σύμφωνα με τα αιτήματα των γονέων τους.

Οι κτηριακές συνθήκες των περισσότερων ΚΕΣΥ της επικράτειας είναι άθλιες (ειδικά για τα νεοσύστατα ΚΕΣΥ), με αίθουσες μη αεριζόμενες. Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για τα για τους μαθητές και τις οικογένειες, οι οποίοι προσέρχονται στα ΚΕΣΥ.

Το ΥΠΑΙΘ έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία για το μαθητικό πληθυσμό που προσήλθε στα ΚΕΣΥ, μετά από το υπ΄αρ.Πρωτ.17692 /Δ3/12-02-2021 έγγραφο που στάλθηκε για τη συλλογή στοιχείων.

Ο αποκλεισμός των εργαζόμενων των ΚΕΣΥ από τους εμβολιασμούς, η άγνοια των παραπάνω παραγόντων ή και η αβλεψία αυτών συνιστά σοβαρό ζήτημα ευθύνης της πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, θέτει σοβαρούς κινδύνους στην προσπάθεια θωράκισης της εκπαιδευτικής κοινότητας έναντι της διασποράς του covid-19 και την ασφάλεια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Θέτουμε αίτημα, όπως εξετάσετε σοβαρά τα στοιχεία της λειτουργίας των ΚΕΣΥ, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης και την προστασία της υγείας μαθητών, γονέων και προσωπικού.

Ζητάμε να προβείτε στην άμεση ένταξη των εμβολιασμών του συνόλου του προσωπικού των ΚΕΣΥ όλης της χώρας από τις 21/4/2021!

Οι συνάδελφοι ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν είμαστε εργαζόμενοι δυο ταχυτήτων. Εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε για την Ειδική και Γενική Εκπαίδευση!!!

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα συνεχίσει να διεκδικεί το δικαίωμα στην υγεία και την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, των οικογενειών τους και των εργαζομένων στα σχολεία (Ειδικής και Γενικής) και στα ΚΕΣΥ.