Ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει οτι την επόμενη εβδομάδα οι οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για ρύθμιση . Με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012 με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, ήτοι: Έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 01/07/2013 Έκπτωση 40% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014 Έκπτωση 35% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015 Έκπτωση 30% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016 Έκπτωση 25% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017 Εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος β) έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές) αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης . ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής.