Πώς θα φορολογηθούν τα μπλοκάκια ( για ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΚΞΓ )