Πολυνομοσχέδιο: Νόμιμο το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού του ΙΤΥΕ- Διόφαντος

Πολυνομοσχέδιο: Νόμιμο το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού του ΙΤΥΕ- Διόφαντος

Στο πολυνομοσχέδιο που Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνεται η ακόλουθη ρύθμιση για τον Διόφαντο:

Άρθρο 213

Θέματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) Διόφαντος

1. Στο άρθρο 23 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με απόφαση του , που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ι.Τ.Υ.Ε., ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρ. 2, περιλαμβανομένων των θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119) που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ι.Τ.Υ.Ε., με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περιπτ. 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού.».

2. α) Το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε.- , όπως είχε διαμορφωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται νόμιμο και οι καταβληθείσες αποδοχές δεν αναζητούνται.

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Πολυνομοσχέδιο: Οι ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Πολυνομοσχέδιο: Θεσμοθέτηση Πιστοποιητικού Μουσικών Γνώσεων

Νέες Πανελλήνιες – Νομοσχέδιο: Χωρίς αλλαγές η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια – 100 νέα τμήματα στο μηχανογραφικό

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !