Διάταξη στο νομοσχέδιο για τις του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο την εβδομάδα που έρχεται θα συζητηθεί στη Βουλή, διορθώνει μια αδικία που είχε δημιουργηθεί για την οποία δεν ευθύνονταν οι .

Συγκεκριμένα προβλέπεται η στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2012 έως σήμερα χωρίς την προϋπόθεση παρακολούθησης της εισαγωγικής επιμόρφωσης δεδομένου ότι από τον Σεπτέμβριο 2012 έως σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικά προγράμματα και δεν υφίσταται υπαιτιότητα των εκπαιδευτικών.