Εργασία μέγιστης διάρκειας επτά μηνών με μισθό 490 ευρώ για όσους είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών, συνολικά για περίπου 50.000 ανέργους, προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του φθινοπώρου. Για όσους προσληφθούν θα υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, ενώ για την χρηματοδότηση του προγράμματος έχει εξασφαλιστεί ποσό 170.000.000 ευρώ από κοινοτικούς και εθνικους πόρους του ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», το καινούργιο στοιχείο είναι οι άνεργοι θα μπορούν να δουλεύουν όχι μόνο σε πεντάμηνη σύμβαση σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και με συμβάσεις διάρκειας επτά μηνών, όταν υπάρχουν «ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις», όπως για παράδειγμα από σχολεία ή νοσοκομεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες που θα υποβάλουν τις αιτήσεις για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό.
Οι 50.000 άνεργοι, όπως περιγράφεται στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης, θα μπορούν αν απασχοληθούν σε υπηρεσίες των ΟΤΑ για την αναβάθμιση ή τη συντήρηση υποδομών και υπηρεσιών, σε υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο εκπαίδευσης όσο και συντήρησης ή αναβάθμισης υποδομών, σε υπηρεσίες του τομέα Υγείας (καθαρισμός, εξυπηρέτηση κοινού, αναβάθμιση υποδομών), σε κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και σε ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών κλπ.
Η επιλογή θα γίνει με το σύστημα της μοριοδότησης και με κριτήρια τη διάρκεια της ανεργίας, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα – ατομικό ή οικογενειακό του 2012 –, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο όπου απαιτείται.
Η διαδικασία υποβολής και επιλογής των ανέργων θα γίνει σε τέσσερα στάδια.
Η υπηρεσία ή ο οργανισμός που θέλει προσωπικό υποβάλλει αναλυτικά τις θέσεις και τις ειδικότητες που έχει ανάγκη στον ΟΑΕΔ.
Δημοσιεύεται η σχετική πρόκληση και οι άνεργοι υποβάλλουν αίτηση επιλέγοντας από έναν μέχρι τρεις φορείς, που θέλουν να απασχοληθούν.
Ο ΟΑΕΔ επιλέγει τους ανέργους με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ενώ αναλαμβάνει τη καταβολή της μισθοδοσίας και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Τέλος οι άνεργοι μετά την επιλογή τους θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία επιλέχτηκαν στους φορείς ή στις υπηρεσίες που θα προσληφθούν.
Το πρόγραμμα αφορά εγγεγραμμένος ανέργους ή μέλη οικογενειών που δεν εργάζεται κανείς όπως και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών που δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένους νέους άνεργους 16 έως 29 ετών και μακροχρόνια ανέργους αλλά και βραχυχρόνια άνεργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
Στα νοικοκυριά που δεν έχουν έναν εργαζόμενο, αίτηση μπορεί να υποβάλλει μόνο ένας από τους ανέργους.