ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/06/2016 - 17:43 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

MASTER PROGRAM IN DATA SCIENCE

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016

Διευθυντής: Αν.

Καθηγητής Β. Βασσάλος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΩΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Weblink: http://datascience.aueb.gr

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Επιστήμη Δεδομένων” (Τμήμα Μερικής Φοίτησης). Φέτος, για πρώτη φορά, το ακαδ. έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει και το Τμήμα Πλήρους φοίτησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει επιστήμονες και στελέχη που να έχουν τις εξής δεξιότητες: Πρώτον, γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον τρόπο παράστασης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων διαφόρων τύπων από τον υπολογιστή και στις σύγχρονες αλγοριθμικές/υπολογιστικές τεχνικές. Δεύτερον, γνώσεις και δεξιότητες στις πιθανότητες, τη στατιστική, και την άλγεβρα που να επιτρέπουν και την κατανόηση των απλών αλλά και προχωρημένων μαθηματικών εννοιών και εργαλείων των περιοχών αυτών και την εφαρμογή τους σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων με το σωστό τρόπο και στη σωστή περίσταση. Τρίτον, γνώσεις που αφορούν στις ειδικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια στον καθαυτό χώρο της data science, και αφορούν το συνδυασμό αλγοριθμικών, αλγεβρικών και στατιστικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων με τεχνικές επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων για εξαγωγή μοντέλων πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων. Τέταρτον, γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική και επιστημονικά άρτια παρουσίαση και σύνοψη πολύπλοκων δεδομένων και μοντέλων, και πέμπτον βασικές γνώσεις σε κάποιο πεδίο εφαρμογής. Τελευταία δεξιότητα αποτελεί η ικανότητα διαμόρφωσης προβλήματος επιλύσιμου με υπολογιστικές τεχνικές, μέσω της κατανόησης των ομοιοτήτων διαφορετικών μεταξύ τους καταστάσεων και περιγραφών.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κυρίως Τμημάτων Πληροφορικής, συναφών κατευθύνσεων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών (μαθηματικά, στατιστική κ.α.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι φοιτητές του ΠΜΣ εκπαιδεύονται τόσο στη θεωρία όσο και στην εφαρμογή μέσω έμπρακτη ενασχόλησης με το αντικείμενο και εργαστηρίων. Το πρόγραμμα έχει διεθνή προσανατολισμό, ανταποκρινόμενο στην έντονη διεθνή ζήτηση στον τομέα Data Science.

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

  • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων
  • Τμήμα Μερικής Φοίτησης, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων

Τόσο το Τμήμα μερικής όσο και το Τμήμα πλήρους φοίτησης είναι αγγλόφωνα.

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Αιτήσεις:

Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είναι η 2α Ιουνίου 2016. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Με­ταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, e-mail: [email protected], κα. Ελπίδα Χιονά

Loading...


  • europalso   ideascentral